Podle Carla Junga má lidská psychika dvě navzájem se doplňující části: vědomí a nevědomí. Vědomí přitom představuje pouze její malou část. Pokud tedy chcete docílit skutečných změn ve svém životě, je potřeba umět zapojit i své nevědomí. Jak ale na to?

Není to vůbec složité, stačí vědět něco o tom, jak náš mozek funguje, respektive zjistit si něco o tzv. mozkových vlnách.

Čtěte také: Jak trénovat mozek, aby vás napadaly pozitivní myšlenky

Mozek se skládá z obrovského množství neuronů, které spolu vzájemně komunikují. Mimo jiné k tomu využívají elektrické signály, ze kterých mozkové vlny vznikají. Ty mají různou frekvenci a přímý vliv na stav naší psychiky. Mění naše nálady, myšlenky. A jde jen o to, naladit svůj mozek na tvorbu těch správných vln.

Ještě trocha teorie. Mozkové vlny rozdělujeme podle jejich frekvencí: gama, beta, alfa, théta a delta.

Mozkové vlny gama (40–100 Hz) – Zde prožíváme povznášející duševní stavy – štěstí, soucit, rozšířené vědomí, flow.

Mozkové vlny beta – (13–40 Hz) – Toto pásmo se ještě dělí na tři podpásma. V jeho nižším spektru se pohybujeme nejčastěji v průběhu dne. Je to stav zaujaté pozornosti, racionálního myšlení. Pokud se však dostaneme do jeho vyšší části, zažíváme velmi škodlivý a nepříjemný stres, napětí, strach, neklid. Vyšší polovina tohoto pásma je pro náš organismus velmi škodlivá.

Mozkové vlny alfa (7–13 Hz) – V tomto stavu převládá uvolnění, vyskytuje se přirozeně při odpočinku, relaxaci a meditaci. Aktivují se obě mozkové hemisféry, dochází zde ke kontaktu s nevědomím, probouzí se intuice a kreativita.

Mozkové vlny théta (4–7 Hz) – Zde se nacházíme ve stavu hluboké relaxace, meditace nebo spánku. Dochází zde k průniku do nevědomí, získáváme vhled do komplikovaných problémů.

Mozkové vlny delta (1–4 Hz) – Vyskytují se hlavně v hlubokém spánku, v bezvědomí, kómatu či celkové anestezii. Dochází zde k hlubokému uvolnění. Tento stav však nejsme pravděpodobně schopni vědomě prožívat.

Buďte alfy

Mozkové vlny alfa jsou pro člověka považovány za nejzdravější mozkové frekvence a je snadné se do nich dostat. V tomto stavu dokážeme použít mnohem větší část výkonu mozku, zapojit větší část psychiky (i nevědomí, podvědomí), synchronizovat obě mozkové hemisféry. V nevědomí jsou ukryty obrovské vnitřní zdroje pro řešení různých situací, nacházení nových nápadů a cest. 

Předpokládá se, že mnozí kreativní géniové se při své práci pohybují na hladině alfa, protože v tomto stavu lépe vznikají představy, aktivuje se vizuální myšlení a lze snadněji nalézt kreativní řešení problémů a úkolů.

V nevědomí jsou také zakódovány staré vzorce myšlení a cítění, tak pokud u sebe chcete něco změnit, je potřeba pracovat hlavně zde. Nevědomí vám pomáhá naplňovat vaše osobní a pracovní cíle. V hladině alfa také dochází k regeneraci organismu, odbourávání stresu a úzkostí.

Jak se do hladiny alfa dostat?

Různými způsoby. Osvědčeným trikem, alespoň pro mě, je meditace. Je to bezpečná cesta, jak alfa stavu a všech jeho výhod dosáhnout, a není nutné používat žádných medikamentů nebo technologických pomůcek.

V okamžiku, kdy dosáhnete relaxovaného stavu, můžete použít různé velmi efektivní techniky, např. imaginaci, vizualizaci, můžete si dávat různé sugesce (jako u autohypnózy), trénovat soustředění, zbavovat se bolesti hlavy.

Meditačním technikám se také věnuje mnoho známých a úspěšných osobností – velkým příkladem by mohl být Steve Jobs. Vždy však záleží na konkrétní osobě, čeho chce prostřednictvím meditace dosáhnout.

Autorka píše pro web Mindtrix.cz o tom, jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v dnešní hektické době.