Právě nyní oznámená premiéra se odehrála v Belgii. Prvnímu pacientovi s kolorektálním karcinomem, což je typ nádoru tlustého střeva, byl v Univerzitní nemocnici v Gentu v rámci klinické studie fáze 2 podán přípravek Nanrilkefusp alfa.

Přípravek je vyvíjený biotechnologickou společností Sotio vlastněnou skupinou PPF. Nanrilkefusp byl doposud znám jako SOT101 a jedná se o vlajkovou loď Sotia, která v jednom z nejambicióznějších vědeckých i byznysových tuzemských projektů usiluje o vyvinutí a následnou komercializaci originálního léku proti rakovině.

Náklady na projekt jsou extrémní a bez ekonomicky robustního zázemí PPF by v podstatě nebyly možné. Na rozšíření a rozvoj produktového portfolia, včetně hlavního vyvíjeného přípravku SOT101, spuštění nových klinických studií a další vývoj do konce letošního roku poskytla Sotiu mateřská PPF na sklonku roku 2021 financování ve výši přibližně 7,1 miliardy korun.

V případě uvedení léku na trh by byl předpokládaný zisk podle všeho astronomický, navíc by kromě peněz pochopitelně přinesl novou naději onkologickým pacientům. V téhle rovnici je ale pořád příliš mnoho neznámých, cesta je ještě dlouhá a krajně nejistá, plná neodhadnutelných nástrah.

„Ale i když nejde říct, že se to podaří, i tak se jedná o naprosto mimořádnou snahu, něco takového jsme v Česku potřebovali. Sotio velmi úzce spolupracuje s praktickými onkology a jeho úsilí je skutečně nutno ocenit,“ komentuje projekt profesor Luboš Petruželka, přednosta onkologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice a jeden z nejrespektovanějších odborníků na tuto problematiku.

Čerstvý a významný krok na dobrodružné cestě učinilo Sotio v Gentu, další kroky budou následovat. Studie s názvem Aurelio-05, která se zaměřuje na hodnocení bezpečnosti a účinnosti Nanrilkefusp alfa v kombinaci s přípravkem Cetuximab, je prováděna na dvaapadesáti pacientech a bude probíhat na zhruba dvaceti odborných pracovištích v Evropě včetně Česka.

Pacienti s tímto onemocněním mají nízkou míru dlouhodobého přežití.

„Navzdory pokrokům v onkologii mají pacienti s pokročilým kolorektálním karcinomem stále nízkou míru dlouhodobého přežití. Jsme rádi, že jsme nyní mohli zahájit zásadní studii, která má zhodnotit potenciální přínos u pacientů, pro něž neexistuje mnoho jiných léčebných možností,“ uvedl profesor Eric van Cutsem, vedoucí lékař Oddělení onkologie trávicího traktu Univerzitní nemocnice v Lovani.

Eric van Cutsem je zároveň hlavní zkoušející studie Aurelio-05 a vyjádřil víru, že zahájená studie naváže na dosavadní slibné výsledky Nanrilkefusp alfa, které přinesly předchozí studie.

K této víře se přidává i doktor Richard Sachse, ředitel klinického vývoje společnosti Sotio: „Na preklinických modelech jsme pozorovali zvýšenou protinádorovou aktivitu zmíněné kombinace přípravků u kolorektálního karcinomu. Pokud toto prokážeme i v klinické studii, mohla by se kombinace stát bezpečnou a účinnou terapií u pacientů s touto vážnou indikací.“