Zdravotnická skupina EUC, která provozuje největší síť ambulantních klinik v České republice, kupuje společnost MyBee Innovative zaměřenou na domácí zdravotní péči a terénní sociální péči. Jejich spojení posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který o tom informoval na svém webu.

„K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti služeb domácí zdravotní péče. Rozhodnutí ve výše uvedené věci dosud nebylo vydáno,“ uvedl úřad. Transakci posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí tak vydá do 20 dnů, doplnil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Firma MyBee Innovative vznikla v roce 2021 odštěpením od mateřské společnosti MyBee & Innovative Home Care založené v roce 2016. Buduje a rozvíjí sdružení pečujících organizací pod značkou Včelka, která podle oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže také přejde na nového majitele. Podle poslední zveřejněné účetní závěrky za rok 2021 vykázala čistý obrat 21,9 milionu korun a čistý zisk 7,8 milionu korun. Domácí péče Včelka působí podle webových stránek ve 43 okresech České republiky. Zakladatelem a majitelem MyBee Innovative je Vojtěch Kubec.

Zdravotnická skupina EUC byla založena v roce 2002, jejím majitelem je Jan Blaško. Podle poslední zveřejněné konsolidované výroční zprávy za rok 2021 skupina vykázala tržby 4,6 miliardy korun a zisk po zdanění 274,1 milionu korun.

Na svých internetových stránkách EUC uvádí, že v roce 2022 měla obrat téměř pět miliard korun, otevřela tři Centra hojení chronických ran a věnovala se digitalizaci. Působí ve 25 zdravotnických centrech, 13 mamocentrech, 24 lékárnách a 11 laboratořích, zaměstnává 2300 zdravotníků a provádí 3,4 milionu vyšetření ročně.