Spisovatel, básník, romanopisec a zastánce existencialismu Milan Kundera zemřel 11. července v 94 letech v Paříži, kde posledních padesát let žil. Informaci přinesla Česká televize a potvrdil ji také Tomáš Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny, který s ním byl poslední roky v kontaktu.

„Světová literatura ztrácí jednoho z nejvýraznějších a nejpřekládanějších spisovatelů, který vždy kladl důraz na individuum spisovatele a jeho svobodu,“ řekl ve vysílání Kubíček.

Mezi Kunderova nejznámější díla patřily například romány Žert, Nesmrtelnost a Nesnesitelná lehkost bytí. Spisovatel emigroval v roce 1975, kvůli tehdejšímu režimu přišel v roce 1979 o československé občanství a v roce 1981 získal občanství francouzské.

Do své rodné vlasti se již nikdy natrvalo nevrátil, ačkoli ji po sametové revoluci několikrát navštívil. Byl tak autorem nejen českým, ale také francouzským. Ve světě každopádně patří mezi nejznámější české rodáky a několikrát byl nominován na Nobelovu cenu.

Svá poslední díla do češtiny nepřekládal, nedůvěřoval překladatelům, že se jim podaří uchopit jeho složitou skladbu slov správně. Většinu ze své rané tvorby proto překládal sám, ale v posledních třiceti letech zůstal už pouze u francouzštiny. Jeho posledním českým textem je tak román Nesmrtelnost.

Mezi nejvýznamnější Kunderovo dílo patří román magického realismu Nesnesitelná lehkost bytí, ve kterém shrnuje dění šedesátých let dvacátého století v Československu a kritizuje komunistický režim.

Jeho díla byla přeložena do více než osmdesáti jazyků a podle deníku Le Monde inspiroval mnoho dalších autorů a zanechal svůj odkaz formou literárního dědictví.

Kundera pocházel z Brna a tamní Moravské zemské knihovně odkázal celý svůj osobní archiv a knihovnu. Listinný archiv i sbírka tisíců autorských výtisků různých knih se tak postupně zpřístupnila i dalším badatelům a čtenářům.

Slavnostní otevření knihovny Milana Kundery se odehrálo k příležitosti jeho 94. narozenin 1. dubna 2023.

Podle ředitele Moravské zemské knihovny Tomáše Kubíčka šlo také o symbolický návrat autora zpět do vlasti, k rodné zemi i čtenářům.