skip to main content
Forbes Woman

Forbes Royal: Vánoční turné prince Williama a jeho ženy představilo příštího prince a princeznu z Walesu

Byly to dva dny, ale během nich hned devět zastávek v různých částech Spojeného království, od Londýna přes skotský Edinburgh, anglický Manchester a West Yorkshire až do velšského Cardiffu a pak zpět přes Bath či Reading do Windsoru. Netradiční turné prince Williama, vévody z Cambridge, a jeho manželky, vévodkyně Catherine, vzbudilo tento týden obrovskou pozornost. 

A také pozitivní, ale i negativní reakce. Pozitivní se týkaly účelu neobvyklé předvánoční cesty mladého vévodského páru: princ William a jeho manželka cestovali vlakem a ve všech částech království, které navštívili, se setkávali se zástupci NHS, britskými zdravotníky, pečovateli, ale i záchranáři a dalšími členy integrovaného záchranného systému, kteří v letošním roce bojují v první linii s koronavirovou pandemií.

Ta i Velkou Británii zasáhla mimořádně silně, a stejně jako všude na světě ohrožuje nejvíc ty nejzranitelnější – staré a nemocné lidi. I proto Kate s Williamem například v Bathu navštívili místní dům s pečovatelskou službou pro seniory, v Readingu zase místní nemocnici. 

Kate s Williamem v Bathu.

Toho se však paradoxně týkaly i některé kritické komentáře jejich cesty. V době, kdy v Británii platí poměrně přísná omezení cestování mezi jednotlivými částmi země a platí tu sytém návštěvních pásem a všeobecné snížení mobility, považovali někteří lokální politici královskou cestu vlastně za porušení či obejití vládních nařízení. Obzvlášť hlasitě se v tomto směru ozvala příkladně předsedkyně Skotské národní strany Nicola Sturgeon. 

Nicméně princ William a jeho manželka cestu pojali především jako veřejnou podporu a projev úcty a respektu k práci těch, kteří s koronavirem neúnavně bojují v první linii – a tak bylo jejich „turné“ taky většinově vnímáno. 

Členové britské královské rodiny mají totiž právě toto za svůj hlavní úkol: podporovat, sjednocovat, stmelovat. Pokud se ve Skotsku setkali s klienty i pečovateli zdejšího Alzheimerova centra, upozornili na problematiku poskytování služeb speciální péče. V Cardiffu došlo k radosti přítomných novinářů na fotogenické opékání vánočních marshmallows na zdejším vánočním trhu, ale William a Kate se zde setkali i se studenty, kteří už téměř rok čelí distanční výuce, nebo s matkami samoživitelkami. 

Všechna setkání proběhla v předepsané vzdálenosti, všichni přítomní dodržovali rozestupy, vévoda a vévodkyně z Cambridge byli opakovaně viděni s rouškou. A příkladně zmíněný domov pro seniory v Bathu navštívili jen „zvenčí“ – klientům zamávali z terasy do otevřených oken a dveří a s pečovateli se setkali v místní zahradě. 

Reklama

Vrcholem turné pak bylo společné setkání s panovnicí, Jejím Veličenstvem královnou Alžbětou II. a dalšími členy nejužší královské rodiny na zahradě před zámkem Windsor, kde královna tráví konec roku. Kromě prince Williama a jeho manželky se setkání s panovnicí účastnili samozřejmě následník trůnu princ Charles s manželkou vévodkyní Camillou, dále dcera královny, princezna Anna, a také nejmladší syn panovnice, princ Edward s manželkou Sophií, hraběnkou z Wessexu.

Všichni společně poděkovali přítomným zástupcům z řad zdravotníků, součástí bylo i venkovní přijetí ve vyhřívaných stanech a oficiální poděkování královské rodiny všem, kteří se aktivně podílejí na boji proti koronaviru a pečují o nemocné, a také s dobrovolníky, kteří budou potřebným pomáhat během vánočních svátků. 

Královně Alžbětě podobné aktivity nejsou cizí, věnuje se jim po celý život. Už jako malá dívka s otcem králem Jiřím VI. a svou matkou navštěvovala během druhé světové války lidi postižené bombardováním Londýna, svou podporu běžným Britům vyjadřovala na sklonku války i během svého nasazení ve vojenské službě coby automechanička. A ostatně i v letošním roce, ve svých čtyřiadevadesáti letech, osobně prokázala velké nasazení v morální podpoře obyvatelstva a slova z několika jejích jarních projevů, které zakončila nadějným „We will meet again“, po nynějším setkání ve Windsoru rezonovala obzvlášť výrazně. Šlo mimochodem o vůbec první příležitost od letošního března, kdy se i celá nejužší britská královská rodina sešla pohromadě. 

Princ William s manželkou během uplynulého týdne znovu připomněli, proč se v Británii těší takové oblibě a popularitě. Mladí rodiče tří malých dětí se během pandemie pravidelně snaží projevovat svou podporu britskému obyvatelstvu nejen na dálku, ale i konkrétně. Dělají to ovšem civilně, neokázale, bez patosu. V civilním životě ostatně fungují jako každá druhá běžná anglická středostavovská rodina, která se snaží vychovávat děti k soucitu a ochotě pomoci potřebným.

Na jaře tak spolu se svými dětmi roznášeli vlastnoručně vyrobené jídlo rodinám seniorů v Norfolku, kde trávili karanténu na svém sídle Anmer Hall, v pátek večer zase Cambridgeovi i se všemi třemi dětmi navštívili vánoční představení pantomimy na West Endu, aby upozornili na složité časy, které prožívá britská umělecká scéna. Princ William zde pronesl věcný a srdečný projev na téma podpory umělců, kteří zůstávají ve stínu, a celé představení, kterého se účastnil i nejmladší synek páru, teprve dvouapůlroční princ Louis (a šlo o první jeho veřejnou akci v životě) mělo charitativní rozměr. 

První veřejná akce prince Louise.

Princ William a vévodkyně Catherine využívají svou popularitu a publicitu, kterou poutá kterákoliv jejich návštěva nebo činnost, k upozornění na problémy, které je podle nich třeba řešit. Jejich aktivity se příkladně velmi často pojí s problematikou podpory duševního zdraví dětí a dospívajících, Kate si vzala za cíl rozvoj podpory zdravé výchovy a vzdělávání nejmenších dětí do pěti let. Oba jsou patrony desítek dobročinných organizací i charitativních spolků, jejichž setkání se pravidelně účastní. 

Cesta, jako byla ta nynější předvánoční, navíc upozornila i na příští úkol, který vévodu z Cambridge a jeho manželku do budoucna čeká: jsou příštím princem a princeznou z Walesu. Až se Williamův otec princ Charles stane králem, život mladého vévodského páru se od základu změní. Cesty, jako byla ta aktuální, dvojici na jejich příští úkoly připravují. Už nyní ostatně princ William přebírá od svého otce některé jeho povinnosti následníka trůnu. 

A když se v pátek večer prošla mladá rodina i s dětmi po červeném koberci ve West Endu, mohli přihlížející vidět nejen budoucí královnu Catherine, ale v princi Williamovi a jeho dětech Georgeovi, Charlotte a Louisovi především druhého, třetího, čtvrtou a pátého v pořadí nástupnictví na britský trůn. Všechny pěkně pohromadě. Tohle je budoucnost britské královské rodiny.