„Vánoce jsou obzvláště bolestným obdobím pro nás všechny, kteří ztratili své blízké. Chybí nám na každém setkání, vzpomínáme na ně během všech tradičních rodinných zvyků,“ řekl britský král Karel III. ve svém prvním vánočním projevu.

Pronesl ho na Boží hod vánoční odpoledne. A byl to projev hluboce symbolický a dojemný, z mnoha důvodů. 

Byl to však předně první vánoční projev britského krále od roku 1951. Tedy první projev po jednasedmdesáti letech, který nepronesla královna. Tehdy, v prosinci 1951, král Jiří VI. promluvil k národu naposledy.

Nikdo tehdy netušil, že otci korunní princezny Alžběty zbývá jen pět týdnů života. V září toho roku prodělal závažnou operaci plic, ale zotavoval se. Poděkoval svému národu za projevy podpory při jeho nemoci. Radoval se, že může opět mluvit ke svému lidu.

A pak, nečekaně, 6. února 1952 dostala Británie nového vládce. Tedy – vladařku. Královna Alžběta II. vládla dlouhých sedmdesát let. A Vánoce patřily k jejím nejmilejším svátkům v roce. 

Po sedmdesáti letech její vlády nyní přebírá otěže její syn Charles, nyní už král Karel III. A na Boží hod vánoční 2022, tři měsíce po matčině smrti, přednesl i svůj historicky první vánoční projev. 

Předtočený projev král Karel III. nepřednesl v pracovně nebo v salonu, jak tomu bývalo v případě jeho matky, ale ve vánočně vyzdobeném předsálí kaple sv. Jiří ve Windsoru. Tedy symbolicky v místě posledního odpočinku své matky Alžběty II. a také otce, prince Philipa, vévody z Edinburghu, který zemřel v dubnu 2021. 

Vánoční projev Jeho Veličenstva krále byl odvysílán krátce poté, co byl Karel III. s celou svou rodinou na Boží hod vánoční ráno veřejně k vidění na své pěší cestě na mši do kostela sv. Máří Magdaleny v Sandringhamu, kde rodina po několika letech tradičně slaví Vánoce.

Místo u kaple sv. Jiří ve Windsoru, které pro své první vánoční poselství zvolil, zmínil král Karel III. hned v úvodu svého projevu. Jak král řekl, své poselství pronáší záměrně „tak blízko místa, kde je moje milovaná matka, zesnulá královna, uložena k odpočinku s mým drahým otcem“ v pamětní kapli krále Jiřího VI., a v návaznosti na to srdečně poděkoval veřejnosti a celému světu za projevy soustrasti. 

„Celá rodina je hluboce dojata projevy lásky, sympatií a soustrasti, kterých se nám dostává a dostávalo ze všech stran poté, co maminka zemřela,“ řekl král Karel III. 

Popsal také, že období svátků je pro celou britskou královskou rodinu „dojemným obdobím“ právě proto, že tu milovaná královna náhle chybí. 

Král Karel III. také řekl, s odkazem na královninu oblíbenou britskou vánoční koledu O little town of Bethlehem, že sdílí ‚víru v lidi‘, v níž celý život věřila i zesnulá královna. Tuto víru v lidi pak král označil za ‚podstatu naší komunity a samotný základ naší společnosti‘.

Tyto vlastnosti se podle něj nyní projevily a projevují v „nezištné obětavosti“ všech složek ozbrojených sil, zdravotnických a sociálních pracovníků, učitelů i všech, kteří působí ve veřejné službě. A zmínil i některé velké krize, kterým svět momentálně čelí – ať už je to rusko-ukrajinský konflikt, nebo ekonomická krize, inflace a rostoucí ceny energií, potravin a služeb.

Oproti běžné zvyklosti podobných vánočních projevů tak nový král otevřeně vyjádřil svou sounáležitost s rodinami, které se potýkají s pokračující krizí související s prudkým růstem životních nákladů, a pochválil charitativní organizace a náboženské skupiny za pomoc těm, kteří to potřebují.

Král Karel III. k tomu uvedl: „V této době velké úzkosti a strádání, ať už těch, kteří čelí válečnému konfliktu, hladomoru nebo přírodní katastrofě, nebo těch, kteří doma nesnadno hledají způsoby, jak zaplatit své účty a udržet své rodiny nasycené a v teple, vidíme, kolik je lidskosti v našem národě i v zemích Commonwealthu a kolik je kolem nás lidí, kteří tak ochotně a s nasazením reagují na těžkou situaci druhých.“

Zároveň Karel III. připomněl jednu ze svých priorit, kterou je podpora všech náboženství a lidí různé víry, když doslova řekl: „Naše kostely, synagogy, mešity i chrámy se opět sjednotily v krmení hladových, poskytování lásky a podpory. Taková solidarita jdoucí od srdce je nejinspirativnějším projevem lásky k bližnímu.“

Král Karel III. během svého televizního poselství vybral vedle vánočních motivů i záběry z potravinové banky či nejrůznějších charitativních aktivit, jichž se během roku účastnila celá rodina v čele s novým princem a princeznou z Walesu.

Vánoční projev, který si král napsal osobně a který trval přibližně osm minut, zakončil poselstvím pro věřící i pro ty, kteří žádnou víru nemají: „Zatímco Vánoce jsou křesťanským svátkem, síla světla, která zdolá temnotu, překonává hranici víry i náboženství. Ať už máte jakoukoli víru, nebo třeba nemáte žádnou, jsem přesvědčen, že v tomto životodárném světle a s opravdovou pokorou, která spočívá v naší službě druhým, můžeme najít naději pro budoucnost.“