Věřitelé zkrachovalé oděvní společnosti Pietro Filipi na své říjnové schůzi nepřijali žádnou z nabídek na koupi ochranných známek značky. Rozhodli o zrušení výběrového řízení a vypsání nového. Vyplývá to z dokumentů zveřejněných v insolvenčním rejstříku.

Věřitelé se také shodli na zrušení dosavadních souhlasů týkajících se zpeněžování ochranných známek a souhlasili s jejich prodejem mimo dražbu. Návrhy věřitele, který žádal zrušení těchto usnesení, soud zamítl.

Soubor ochranných známek společnosti Pietro Filipi znalec ohodnotil na 15,6 milionu korun. Insolvenční správce Lukáš Vlašaný obdržel tři nabídky na koupi. Jednu podala společnost Company New z investiční skupiny Natland. Nabídla 2,5 až 2,9 milionu korun bez DPH.

O ochranné známky se ucházela firma PF Fashion, ve které je společníkem oděvní společnost Ozeta bývalého partnera skupiny Penta Jozefa Špirka. Za ochranné známky byla ochotna zaplatit 3,2 milionu korun bez DPH. Třetím zájemcem byla společnost S.E.H. Private Equity založená podnikateli Martinem a Petrem Hesovými. Ta za známky nabídla nejprve 9,5 milionu, následně nabídku upravila na devět milionů korun včetně DPH.

Části věřitelů se nelíbí, že ani nejvyšší nabídka nedosahuje hodnoty stanovené znalcem. Vzhledem k tomu, že před zveřejněním znaleckého posudku byly nabídky podle těchto věřitelů ještě nižší, předpokládají, že cena se může zvýšit.

Naopak věřitel, který byl proti zrušení výběrového řízení, považuje za nejvýnosnější uskutečnění prodeje bezodkladně zájemci s nejvyšší nabídkou. Počítá, že v čase bude hodnota ochranných známek klesat.

Soud návrhu na zrušení výběrového řízení nevyhověl. Stanoviska obou skupin věřitelů jsou podle něj protichůdná a postavená na domněnkách, jejichž pravdivost nelze nyní ověřit.

„Jelikož obě možnosti mohou nastat, není možné v aktuální době učinit závěr o tom, že přijatá usnesení povedou v důsledku ke snížení nabízené ceny a tím i nižšímu výtěžku zpeněžení použitelnému pro uspokojení nezajištěných věřitelů, tedy že odporují společnému zájmu věřitelů,“ uvedl soud k odůvodnění.

Oděvní značka Pietro Filipi působila na českém trhu od roku 1993, firma se ale potýkala s dluhy. Podnikatel Michal Mička věřil tomu, že dokáže zavedenou značku pozvednout a v roce 2017 se svou investiční společností C2H v ní koupil osmdesátiprocentní podíl, v roce 2019 získal zbývajících 20 procent. Z důvodu pandemie koronaviru a nuceného uzavření obchodů se Pietro Filipi dostalo do insolvence. Městský soud v Praze v květnu rozhodl o prohlášení konkurzu.