skip to main content
Forbes Woman

Ženy ženám. Díky vzájemné podpoře jsou úspěšnější a spokojenější

Určitě už jste slyšeli, že to, kým jste, vám zrcadlí pět lidí, se kterými se stýkáte nejvíce. Může to být partner, přátelé, kolegové… Sdílíte mezi sebou radosti i starosti, radíte si, vyměňujete si zkušenosti, navzájem se doplňujete a podporujete. 

Pro ženy a jejich celkovou spokojenost a pracovní úspěšnost je klíčová vazba s dalšími ženami – díky udržování ženských kruhů jsou sebejistější, a i když muži také udržují kontakt s okruhem svých nejbližších přátel, nemá to v tradičně patriarchálních společnostech takový vliv na jejich pracovní úspěšnost.

Studie Harvard Business Review uvedla, že ženy, které udržovaly pevné vazby s jednou až třemi dalšími ženami, spíš dosáhly vedoucích pozic a měly větší autoritu a plat než ženy, které kolem sebe žádný ženský okruh neměly.

Úspěch žen závisel na určitém druhu spojenectví, kdy nejlepšími kruhy byly takové, ve kterých byly ženy úzce propojeny a zároveň se jim překrývaly externí kontakty. Klíčovou strategií se ukázalo být spojení s lidmi, kteří jsou připojeni k více sítím.

Reklama

Blízký kruh je důležitý, ale s novými a pestřejšími kontakty se rozšíří vaše znalosti, postřehy i příležitosti, ať už pracovní, nebo osobní.

Studie dále naznačuje, že ženy při vytváření sítí čelí oproti mužům mnohem větší výzvě, aby nalezly profesní příležitosti. Dobrou zprávou je, že tahle nerovnováha se s postupným rozvojem společnosti ztrácí.

Ženské kruhy však neztrácejí na své důležitosti. I jako protiváha zavedeným „pánským klubům“ například v politice.