skip to main content
Koronavirus

Čert aby se v tom vyznal. Které kompenzační programy běží a jak na ně?

Ve vládních opatřeních by se možná nevyznal ani ten titulkový čert, ale co se týče kompenzací? Ty s námi zvládnete i bez čertovin.

Prošli jsme pro vás a setřídili kompenzační programy, o které lze aktuálně žádat. Navařte si kávu, hoďte se do zenu a najděte si ten svůj v klidu a bez stresu.

Dubnový last call

Jste OSVČ, firma nebo navázaný dodavatel a vaše činnost byla během opatření v rámci nouzového stavu bezprostředně zakázána či omezena? Zažádejte o kompenzační bonus: 500 korun na den za období od 24. ledna 2021 do 15. února 2021.

Žádost ve formátu PDF odešlete e-mailem, datovkou, poštou nebo odevzdejte na podatelnu vašeho finančního úřadu. Kdy? Uzávěrka je právě dnes, 16. dubna 2021. Takže teď. Teď. Prostě teď.

Jste OSVČ, máte doma děti do 10 let a nemůžete kvůli tomu plně pracovat? Zažádejte si o ošetřovné pro OSVČ za únor: 400 korun na den.

Reklama

Předepsaný formulář odešlete do 19. dubna 2021 poštou nebo datovkou. Nelze kombinovat s kompenzačním bonusem!

Antiviry

Pokud vám zavřeli provoz a máte zaměstnance, kteří u vás pracují alespoň tři měsíce, a potřebujete peníze na jejich výplaty, jsou vám k dispozici dvě možnosti: Antivirus A a B.

„Áčko“ proplácí celé mzdy s odvody do 50 000 korun v nuceně uzavřených provozech a osmdesát procent náhrady lidí v nařízené karanténě a izolaci, do 39 000 korun na jednoho zaměstnance za měsíc.

„Béčko“ řeší související hospodářské potíže, dorovnává šedesát procent náhrady do 29 000 korun při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin. 

Žádosti lze podat do 30. dubna 2021.

Pokud máte restauraci s výdejním okénkem a potřebujete peníze na výplaty, zažádejte o Antivirus Plus (A plus): sto procent výplaty s odvody, maximálně však 50 000 korun na zaměstnance za měsíc. Opět platí uzávěrka žádostí s koncem dubna.

Kultura a trhy

Pokud jste fyzická osoba v audiovizi, tedy děláte štábové, filmové, tvůrčí filmové profese anebo jste výkonný umělec, žádejte o výzvu 3.2 v rámci programu Covid-Kultura. Jednorázový příspěvek činí 60 000 korun. Žádost je nutné odeslat do 30. dubna 2021.

Pokud jste právnická osoba v audiovizi, provozujete kino, máte distribuční nebo produkční společnost a uhrazené náklady a vaše akce byly výrazně limitovány, přesunuty nebo zrušeny, Covid-Kultura nabízí podporu ve výši maximálně pěti milionů pro žadatele. Uzávěrka žádostí je opět 30. dubna 2021.

Pokud jste podnikatelský subjekt v audiovizi, dlouhodobě pořádáte či zajišťujete hudební, výtvarné, hudebně-dramatické a divadelní programy v oblasti Performing Arts, zažádejte o Covid-Kultura, výzva 3.3.

Nabízí podporu maximálně deset milionů na jeden subjekt a žádosti lze podávat od 21. dubna 2021 do 30. června 2021.

Reklama

Pokud máte potravinářský či zemědělský podnik a směřujete do veřejného stravování, na trhy a tržnice, zažádejte si o Agricovid Potravinářství. Ministerstvo zemědělství připravilo podrobný návod ve formátu PDF. I zde platí uzávěrka 30. dubna 2021.

Májová podpora

Pokud jste podnikatel, kterému poklesly tržby aspoň o padesát procent, první možností je žádost o Covid 2021. Obnáší 500 korun na den za zaměstnance, které máte v pracovním poměru, po dobu, kdy je váš provoz kvůli koronaviru omezen.

Stačí vyplnit formulář, jehož součástí je čestné prohlášení. Platí za období od 11. ledna do 31. března a lze kombinovat s programem Antivirus.

Není však možná kombinace s programem Covid – Nepokryté náklady a novým kompenzačním bonusem za únor a březen 2021. Žádosti lze odesílat do 31. května 2021.

Druhou variantou bude od pondělí 19. dubna 2021 zmiňovaný program Covid – Nepokryté náklady. Jedná se o alternativu na pomoc s uhrazením šedesáti procent nepokrytých fixních nákladů pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví nebo počet zaměstnanců.

Kromě formuláře vyžaduje také upravený výpis zisku a ztráty, čestné prohlášení, výkaz o poklesu obratu a přehled veškerých dotací a prostředků, které jste získali nebo o ně požádali.

Uzávěrka žádostí o Covid – Nepokryté náklady je 19. července 2021.

Pokud jste eventovka, B2B segment, pořádáte výstavy, veletrhy, hromadné akce, kongresy a poklesly vám tržby aspoň o třicet procent, je pro vás určen program Covid – Veletrhy/kongresy.

Nabízí podporu šedesát procent na nepokryté náklady za rozhodné období, maximálně však dvacet milionů na jednoho žadatele. Pokud jste příjemce kompenzačního bonusu a Covid – Veletrhy/kongresy vám schválí, budete muset odpovídající část vrátit.

Žádost musí obsahovat upravený výpis zisku a ztráty, čestné prohlášení, výkaz o poklesu výnosů z podporované činnosti, přehled veškerých dotací a prostředků, které jste získali nebo o ně požádali. Uzávěrka je 31. května 2021.

Pokud pracujete na dohodu, jste společník firmy nebo OSVČ a tržby vám klesly alespoň o padesát procent, zažádejte o nový kompenzační bonus. Nabízí 1000 korun denně za období od února do dubna 2021.

Žádosti za únor je nutné odeslat do 3. května, za březen do 1. června a za duben do 1. července 2021. Nelze kombinovat s Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady.

Odkazy poslední záchrany

Pokud jste v hloubi kompenzačních programů zabloudili, vždy se můžete vrátit na rozcestník Ministerstva průmyslu a obchodu.

Druhou variantou je pak samotný portál Agendového informačního systému Ministerstva průmyslu a obchodu, sloužící přímo k podávání konkrétních žádostí.

A pokud z výše uvedeného i tak šílíte a spleť žádostí vám přijde jako jeden velký neřešitelný problém, je tady vždycky antistresová záchrana…

Reklama
Reklama