Když malíř Jindřich Štyrský v roce 1942 umíral, visel mu nad postelí. Dalších čtyřicet let ho měla Toyen a poté byl součástí soukromé sbírky. Ve středu se o něj během pařížské aukce Sotheby´s strhne souboj. Štyrského obraz Trauma zrození se může prodat za víc než sto milionů korun.

České umění má zaděláno na velký autorský rekord. Zároveň je možné, že výsledek aukce na dobu vzniku nestandardně velkého oleje o velikosti jeden krát dva a půl metru jeho autora posune mezi nejdražší české umělce.

Podle údajů aukční galerie Kodl je zatím nejdražším v aukci prodaným Štyrského dílem obraz Utonulá, který se i s aukční přirážkou prodal před šesti lety za 766 tisíc eur, tehdy zhruba 20 milionů korun.

Nyní však Sotheby´s očekává, že se Trauma zrození prodá za tři a půl až pět milionů eur, tedy až 120 milionů korun.

Pořád to ale nestačí na vůbec nejdražší dílo autora českého původu. Tohle prvenství totiž od března 2021 drží František Kupka, jehož dílo Tryskání II se rovněž v Sotheby´s prodalo v přepočtu za 230 milionů korun.

Předtím první příčka patřila obrazu Trůnící Panna Marie s dítětem připisovanému dílně Mistra vyšebrodského oltáře, který se prodal v listopadu 2019 na aukci v Dijonu v přepočtu za 158 milionů korun. O dílo přitom stála i pražská Národní galerie, nakonec jej ale získalo mnohem proslulejší Metropolitní muzeum v New Yorku.

Trauma zrození je podle britské aukční síně díky velkolepému formátu surrealistickým dílem muzejního významu a bezpochyby nejvýznamnějším dílem malíře Jindřicha Štyrského, velkého proroka české avantgardy a souputníka malířky Toyen.

„Jedná se o zásadní dílo Jindřicha Štyrského z významného období jeho tvorby, které skvěle reprezentuje nejen český, ale i světový surrealismus. Přál bych si, aby se obraz prodal někde směrem k vyšší hranici odhadní ceny, protože Štyrský si takové ocenění zaslouží,“ říká galerista Martin Kodl.

„Navíc by se mu tak podařilo konečně vystoupit z jakéhosi ekonomického stínu Toyen. Rekordní prodej by napomohl k dalšímu zviditelnění českého výtvarného umění ve světě,“ dodává.

Podle šéfa pražské DSC Gallery jde o muzeální obraz, který z jeho pohledu není možné měřit ani s díly Františka Kupky.

„Trauma zrození je neopakovatelné nejen svým rozměrem nebo dobou vzniku, ale i tím, že obraz tak dlouhou dobu vlastnila Toyen,“ doplňuje Edmund Čučka, jehož by nejvíc potěšilo, kdyby dílo zakoupila některá z českých institucí, ačkoli dodává, že příliš nepočítá s tím, že by se něco takového stalo.

„Doufám, že někdo z českých patriotů si dílo nenechá ujít, zakoupí ho a následně jej dočasně nějaké veřejné instituci zapůjčí. Mezi předními sběrateli jsou Štyrský i Toyen velmi žádaní. Znám několik sběratelů, kteří zvažují, že se pařížské aukce zúčastní,“ dodává Čučka.

Štyrského obraz připomíná školní tabuli, na jejíž černé ploše jsou umístěny sugestivně namalované objekty, které zobrazují autorovy osobní a snové zážitky.

Mnohé z nich vycházejí z kritického zdravotního stavu, do něhož se malíř dostal během pobytu v Paříži v červnu 1935, kdy spolu s Vítězslavem Nezvalem a Toyen navštívili přátele z francouzské surrealistické skupiny André Bretona a Paula Eluarda. Štyrský v té době dostal infarkt a zůstal v pařížské nemocnici.

„Z této osobní zkušenosti blízké smrti vznikl obraz mimořádné síly, který je dnes považován za kvintesenci surrealistického obrazu. Právě během svého pařížského pobytu v letech 1925—1929 Štyrský vstřebával lekce surrealismu po boku největších osobností hnutí. Samotné principy surrealismu si osvojil do té míry, že v roce 1934 spolu s Karlem Teigem, Toyen a Vítězslavem Nezvalem v Československu založil surrealistickou skupinu, jejímž vzorem se stal právě tento obraz,“ uvádí aukční síň Sotheby´s.

Jindřich Štyrský a Toyen na své společné výstavě v Alšově síni Umělecké besedy v Praze v listopadu 1931

Stejně jako u všech surrealistů je i u Štyrského v centru pozornosti rodící se Freudův pojem podvědomí a vliv psychoanalýzy, což dokládá i toto dílo, v němž objekty jako by vycházely z podvědomých či nevědomých asociací a z něhož vyzařuje atmosféra připomínající noční můru či podivný sen.

Každý ze zobrazených předmětů měl pro Štyrského hluboký význam, který předznamenal v jeho předchozích dílech a ovlivnil i autorovu další tvorbu.

Štyrský obraz poprvé vystavil na podzim 1936 poprvé na členské výstavě Spolku výtvarných umělců Mánes. Nikdy ho neprodal, měl ho ve svém pokoji a nad postelí mu visel i v roce 1942, když v souvislosti s problémy se srdcem zemřel. Po jeho smrti přešel do vlastnictví Toyen, která  ho v roce 1947, když uprchla z komunistického Československa, vyvezla do Paříže.

I Toyen se obrazu nikdy nezbavila a měla ho doma až do své smrti v roce 1980. Trauma zrození pak bylo nabídnuto na aukci Toyeniny pozůstalosti, která se konala v roce 1982, kdy ho do sbírky koupil sběratel Jean-Claude Binoche, jenž za něj zaplatil 72 tisíc franků, což dnes odpovídá přibližně částce 26 tisíc eur.