skip to main content
Byznys

Ideály geniálního podnikatele. Vychází sborník novinových textů Henryho Forda

Není třeba ho představovat. Henryho Forda zná každý. Otec slavné automobilové značky byl jedním z nejbohatších a nejvlivnějších lidí 20. století. Je ztělesněním amerického snu a fenomenálním podnikatelským talentem. Tento americký velkoprůmyslník změnil svět jako málokdo před ním. 

Nejenže s patnácti miliony prodanými kusy legendárního Modelu T dosáhl všeobecného rozšíření automobilů a automobilismu, ale zasáhl i do celé řady dalších oborů.

Vedle automobilového průmyslu Ford také provozoval a budoval železnice, nemocnice, školy i silniční infrastrukturu. Stavěl mosty i vodní kanály a předně – o podnikání a životě uvažoval komplexně, mnohdy s až filozofickým přesahem.

Není divu, že ve své době by mnohé mocenské skupiny byly rády viděly Henryho Forda v křesle prezidenta Spojených států. Některé Fordovy nápady jsou dodnes nedílnou součástí našich životů – aniž o tom možná víme.

Ford –⁠ ten, který dal světu dostupný automobil –⁠ byl zároveň geniálním vizionářem, který o svém poslání originálně přemýšlel. Svým zaměstnancům zavedl například osmihodinovou pracovní dobu, volné víkendy, do automobilového průmyslu přivedl automatizaci.

Byl jedním z nejbohatších a nejvlivnějších mužů své doby, svými kroky určoval všeobecně přijímané trendy, které pak následovala nejen konkurence, ale i všichni ostatní. Není nadsázkou, když jeho životopisci konstatují, že Henry Ford formoval svět do podoby, jak jej známe dnes. 

Když sepsal svou vlastní autobiografii nazvanou jednoduše Můj život a dílo, sestavil vlastně jen nevšední soubor nadčasových zásad a principů, na kterých celý život stavěl. Mnohé z rad Henryho Forda jsou aplikovatelné i na dnešní dobu. Fordovy paměti dodnes patří k celosvětovým bestsellerům a klasice žánru.

Nedávno však vyšla i další kniha, inspirovaná životem a dílem Henryho Forda. Publikace Henry Ford: Mé ideály, která v českém překladu vychází s podtitulem Principy úspěchu muže, který dal světu kola, je originálním souborem Fordových esejů a novinových článků, které tento podnikatel a zároveň agilní komentátor, glosátor a ekonomický vizionář napsal během svého života.

Podle anglického originálu Ford Ideals nyní knihu Fordových esejů v českém překladu Petra Mečíře vydává nakladatelství Stair Jumper, které před několika lety vydalo i Fordovy paměti. Obě knihy jsou k dostání například zde.

„Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo nedokážete, v obou případech máte pravdu,“ říkával Henry Ford a tento slavný citát je mottem nově vydané knihy. 

Už za jeho života celý svět dychtivě naslouchal Fordovým názorům – a Henry Ford se o ně ochotně dělil. Není divu. Henry Ford brzy pochopil sílu PR, kdy každý článek o jeho osobě, automobilu či jeho firmě okamžitě znamenal nárůst prodejů a vyplatil se víc než placená inzerce.

Noviny už tehdy psaly o každé novince okolo Modelu T, o traktoru Fordson, o revolučním pětidolarovém dni, kdy Ford začal svým dělníkům vyplácet nevídaně vysoké denní mzdy, nebo o sociologickém oddělení v jeho společnosti, které usilovalo o zlepšení životních poměrů svých zaměstnanců i v jejich soukromí. 

Aby měl pro své ideje spolehlivou platformu, šel Henry Ford dokonce tak daleko, že roku 1918 zakoupil na předměstí Detroitu místní malé nakladatelství The Dearborn Independent, které do té doby vydávalo lokální noviny v nákladu asi tisíc výtisků týdně.

První vydání novin po převzetí Henrym Fordem vyšlo 11. ledna 1919. Jeden výtisk stál pět centů a Ford v něm zakázal jakoukoli inzerci, aby se vyhnul podezření z úplatků, možného střetu zájmů či vlivových sil třetích stran. Ford naopak trval na tom, že se vydavatelství musí uživit jen z předplatného.

Noviny The Dearborn Independent vycházely jednou týdně v rozsahu šestnáct stran a přinášely pravidelné zprávy komentující dění v průmyslu, ekonomice a politice, včetně pasáží věnovaných tehdy právě probíhající a životně důležité poválečné obnově. 

Ford od samého počátku zamýšlel vydávat ve svých novinách vlastní názorový sloupek. Nakonec však množství jeho nápadů a agilní přístup k práci rozsah sloupku dalece předčilo.

Reklama

Od roku 1919 tak v jeho novinách každý týden vycházela rovnou Stránka pana Forda, soubor esejů a nejrůznějších zamyšlení nad tématy rozvoje byznysu, společnosti, komentáře k soudobému dění, ale i přesvědčivé a vtipně psané glosy, jejichž pointy jsou dodnes překvapivě platné. 

Podobně jako Čech Tomáš Baťa, tak i Henry Ford pravidelně a veřejně vysvětloval své podnikatelské principy, životní hodnoty a zásady – a inspiroval tak v byznysu i osobním životě ostatní lidi. 

A čtenářů přibývalo. O noviny The Dearborn Independent byl zájem především kvůli Fordově reputaci. Počet předplatitelů neustále narůstal. A i když konkurenční The Detroit Times na adresu stále populárnějšího Fordova týdeníku uštěpačně poznamenala, že jde o „nejlepší plátek, který kdy vydávala nějaká továrna na traktory“, odezva na Stránku pana Forda byla přímo fenomenální. 

Jestliže před rokem 1919 vycházel týdeník ve zmíněném nákladu tisíc výtisků, v roce 1925 to bylo 900 tisíc výtisků. A výběr nejúspěšnějších článků začal vycházet knižně už v době, kdy je jejich autor psával.

V roce 1922 vyšlo první souborné knižní vydání pod názvem Ford Ideals a dočkalo se překladu do mnoha jazyků, včetně češtiny. V roce 1924 vychází v mladém Československu kniha Fordovy ideály, která přináší 35 Fordových článků v překladu Josefa Bartoše.

Nyní vycházejí Fordovy sloupky v rozšířené verzi, v češtině poprvé i s dosud nepublikovanými eseji; jednotlivé kapitoly svou formou odpovídají rozsahu tehdejší velkoformátové strany v novinách – a jedná se o texty na nejrůznější témata, z nichž mnohé jsou vyložené skvosty.

Už názvy každé ze čtyřiceti kapitol vzbuzují pozornost a inspiraci – nejen v byznysu a podnikání – namátkou:

Jak najít v práci hlubší smysl?

Dejte si velký pozor na úspěch

Falešná filosofie úspěchu

Sklízení plodů v nesprávný čas

Kdy si nepůjčovat peníze

Soustřeďte se na svůj vlastní trh

Slabé stránky nebrání v cestě, ale ukazují směr

Snaha zalíbit se šéfovi

Jste-li na pochybách, zvyšte mzdy!

Předplatné Forbesu
DoDo
Forbes 7/2022

Vedle podnikatelských rad a zásad se Ford v nové knize ukazuje i jako příkladný manžel a otec, který se nebojí podělit i o rady a návody na šťastné manželství a úspěšné rodičovství. Další kapitoly nově vydané knihy tak nesou název Do jaké míry lze předcházet neshodám v manželství nebo Co je smyslem vzdělávání. 

Aktuální souborné vydání Fordových textů Ford Ideals/Mé ideály tak poprvé souhrnně představuje nejen Fordovo publicistické dílo o byznysu, ale i jeho zásady v nejrůznějších oblastech lidského konání. Výsledkem je sborník, který je přímo studnicí nadčasových myšlenek jednoho z největších byznysových géniů historie.

I po sto letech od jejich prvního vydání tyto texty nejen čtenářům Forbesu vřele doporučujeme.