Firmy se v důsledku krizí transformují, a pokud chtějí být i nadále úspěšné, musejí přehodnotit svou kulturu. Tu je potřeba budovat odspodu a založit ji na hodnotách a cílech.

Na vyhlášení Forbes TOP CEO to řekla Ladislava Fialová, zakladatelka společnosti Altro Management Consultants. Příkladem podle ní může být americká společnost W. L. Gore & Associates, fungující na principu autonomních jednotek – všech 12 tisíc zaměstnanců navíc zná platy svých kolegů a kolegyň.

Pracovní týmy pak mají maximálně sto padesát pracovníků. „To je z psychologického hlediska velikost, kdy se ještě mohou znát osobně,“ uvedla Fialová.

Trend však do Česka přichází jen pozvolna. „V našem konzervativním prostředí bude chvíli trvat, než takové jednotky vzniknou,“ domnívá se. První pokusy o transformaci se však již objevují – a vidí je i u vítězů TOP CEO.

„Když se podíváme do vítězné třiadvacítky, tak tam mnoho společností prochází velmi významnou transformací a klíčovým faktorem je, že sami lídři prošli velkou osobní transformací,“ připomíná zakladatelka společnosti Altro.

„Řada lídrů si uvědomila, že transformace není jen technikálie, ale že klíčovým faktorem úspěchu je přeměna mindsetu. Lídři si uvědomují, že výsledků je možno dosahovat skrze cíle, nikoli skrze úkoly,“ míní podnikatelka.

Právě neuvědomování si významu firemní kultury vytvářené zdola a postavené na hodnotách je podle ní jednou z největších chyb některých vedoucích pracovníků. „Manažeři také neposkytují dostatečnou podporu pro rozvoj zaměstnanců a neumějí vytěžit jejich potenciál pro růst firem,“ dodává CEO.

Dle studie Gallupu je aktuální angažovanost zaměstnanců v Česku na úrovni patnácti procent. „To znamená, že pouze toto procento je ochotno udělat něco navíc pro firmu. Ostatní pracují, ale nemají radost z práce,“ říká Fialová. Výhradně manažery je podle výzkumu ovlivněno sedmdesát procent rozdílů v angažovanosti týmu. 

„Změna stylu by měla být v tom, že lídři budou vytvářet vhodné prostředí a podporovat své pracovníky v rozvoji. Zatím však není mnoho takto vzdělaných manažerů, kteří by lidem nebránili v možnosti realizovat se. Když člověk pracuje s vášní, nikdy nebude ve své práci průměrný,“ připomíná Fialová.

Jako důležité vnímá i psychologické bezpečí na pracovišti, které ale manažeři a manažerky mnohdy podceňují. „Dle výzkumů přitom výrazně podporuje výkonnost týmu,“ zdůrazňuje zakladatelka poradenské společnosti.

Jako další příklad chybného managementu zmínila nedostatečnou podporu onboardingu nových zaměstnanců, což může mít až padesátiprocentní vliv na úspěšné začlenění nováčků do společnosti během prvních čtyř měsíců.

Podle Fialové je také mnohdy patrné, že manažeři a manažerky nemají odvahu obklopit se lidmi s vyššími kompetencemi než oni sami a nevyužijí této skutečnosti jako své konkurenční výhody.