skip to main content
Český byznys

Patrik Tkáč se vrací do EPH Daniela Křetínského. Bude držet 44 procent

Slovenský finančník a spolumajitel skupiny J&T Patrik Tkáč vstoupí do Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniela Křetínského, který se tímto začlení pod nově vzniklou skupinu s názvem EP Corporate Group.

Tkáč bude v EPH držet 44 procent, rozhodnou řídicí pozici si nicméně Křetínský a manažeři EPH nadále ponechají. Pod Křetínského novou skupinu EPCG budou spadat EPH, Ep Global Commerce, Czech Media Invest, EC investments, EP Real Estate a fotbalový klub Sparta Praha. Tkáč v holdingu EPH působil již v minulosti jako spoluzakládající člen.

Daniel Křetínský

  • Majetek v hodnotě 78,0 mld. Kč
  • 3. nejbohatší Čech v žebříčku roku 2020

„Pokud jde o budoucí strategii EPCG, budeme se zaměřovat na rozvoj existujících segmentů. Klíčovou oblastí, navíc řízenou přímo naším historickým týmem, samozřejmě zůstává energetika,“ uvedl Daniel Křetínský.

Reklama

„Těžiště budoucího růstu bude pravděpodobně více v ostatních segmentech, ekonomicky podobně silným pilířem se může rychle stát oblast velkoobchodu a maloobchodu, a to jak off-line, tak on-line aktivit.“

Třetí nejbohatší Čech rovněž předpokládá další rozvoj investic v oblasti médií.

„Naše aktivity v oblasti realit budou zaměřeny zejména na rozvoj vlastních lokalit uvolněných v rámci vývoje ostatních společností skupiny, především EPH. Budeme pečlivě sledovat příležitosti pro růst v oblasti logistiky. Tam jsme již dnes ostatně velmi aktivní jednak v rámci EPH, kde se věnujeme lodní, železniční a kamionové přepravě komodit, a jednak v rámci e-commerce aktivit.“

EP Equity Investment pak podle něj bude podporovat stávající strategii Vesa Equity Investment spočívající ve vyhledávání atraktivních investic do strategických minoritních pozic. „Především v kotovaných společnostech, s preferencí pro oblasti aktivity EPCG – maloobchod, logistiku a média,“ doplnil Křetínský.

Reklama

O návrat Patrika Tkáče do EPH se podle svých slov Křetínský zasadil sám.

„Jde o moji iniciativu, na kterou Patrik reagoval pozitivně. Vzhledem k tomu, že jsme od doby jeho odchodu rozvíjeli další projekty vždy společně, považuji za logický krok, aby EPH z rozsahu společných aktivit nebyl vyloučen a současně naše podíly ve všech společných investicích byly postupně vyrovnány na shodnou úroveň (56 versus 44 procent),“ říká Křetínský.

Tento krok podle něj otevře prostor pro ještě silnější akviziční růst skupiny. Spojením zaniká většina finančních závazků mezi Křetínským a Tkáčem, kteří jsou dlouholetými přáteli v osobním i byznysovém životě. 

Dan má moji absolutní důvěru.

„Stávající situace na trzích v kombinaci s dlouhodobě expanzivní měnovou politikou centrálních bank jednoznačně hovoří ve prospěch investování do vlastnických podílů, akcií či permanentních aktiv,“ komentuje současné finanční prostředí Patrik Tkáč.

„O investicích, které Dan a jeho tým realizuje, jsme vždy aktivně komunikovali a za roky, které se známe, má Dan moji absolutní důvěru. Návrat do pozice akcionáře EPH proto považuji za naprosto přirozený a velmi jej vítám.“

Předplatné Forbesu

Změny se rovněž týkají EP Equity Investment, která bude vlastnit stoprocentní podíl investičního fondu Vesa Equity, pod kterou spadá britský Royal Mail, Foot Locker, Casino group, Sainsbury’s nebo Pro Sieben Sat1. I zde je shodné procentuální rozdělení mezi dva zmíněné miliardáře.

„Vznik EP Corporate Group a EP Equity Investment je logickým krokem, který reflektuje skutečnost, že stále významnější část našich aktivit směřuje mimo energetiku,“ říká Křetínský. Za tohoto stavu je podle něj třeba jasně odlišit, že EPH je a bude čistě energetickou utilitou a není subjektem, který investuje do jiných oblastí.

„Současně oddělujeme dlouhodobé strategické investice soustředěné pod EPCG od tržních pozic v kotovaných společnostech, které jsou primárně rovněž zamýšleny jako dlouhodobé, nicméně si ponecháváme plnou flexibilitu týkající se investičního horizontu a vůbec nakládání s těmito podíly,“ shrnuje Daniel Křetínský okolnosti vzniku EPCG a EPEI.

Reklama
Reklama