Covid zasáhl i řadu oborů, o kterých se moc nemluví. Jedním z příkladů je poskytování jazykových služeb – ať již jde o jazykovou výuku, tlumočení, či překlady. Prvně zmíněný segment byl přímo zasažen nuceným uzavřením poboček. Zbylé dva změnou poptávky.

Pro jazykové agentury, které do minulého roku zažívaly velký boom, se tak v průběhu uplynulých dvanácti měsíců od základu změnila situace, ve které musí přežít a prosperovat. I přes nelehkou situaci se však jednička na trhu – jazyková agentura Skřivánek – dokázala situaci přizpůsobit a udržet se jen lehce pod hranicí růstu posledních let, kdy měla pravidelné obraty přes půl miliardy.

O tajemství úspěchu, nejen za uplynulý rok, se s námi podělil zakladatel společnosti Pavel Skřivánek.

Adaptace je přirozený proces

Každý podnikatel si během pár let vedení firmy projde neuvěřitelným množstvím změn – jak z hlediska proměny osobní role, tak směřování firmy či obměny cílových skupin a trhů. V tomhle koronavirus nic nového nepřinesl, jen vše zrychlil a zintenzivnil.

Když jsem v roce 1994 zakládal společnost nesoucí původní název Překladatelský servis Skřivánek s. r. o., tak jsem nabízel expresní překlady. Tehdy šlo o naprostou novinku a poptávka po tomto typu produktů rostla. Postupně se přidala jazyková výuka zaměřená na veřejnost a začali jsme otevírat pobočky po celé republice.

Doba se však změnila a březen loňského roku pro nás znamenal novou a možná největší výzvu – příležitost k urychlení a zefektivnění procesů, které jsme nastolili dříve.

Již v předchozích letech jsme začali s novou obchodní strategií a měnili léta zaběhlý model. Od jazykové výuky, která do té doby byla naší výkladní skříní, jsme se postupně přeorientovali na klientelu z oblasti firem, tedy na překlady, tlumočení, lokalizaci či firemní výuku.

Na rozdíl od většiny jazykových škol, kterých se znatelně dotklo nucené uzavření poboček z důvodu pandemických opatření, se nás proto výpadek příliš netýkal. Firmy si uvědomují, že je stále potřeba zaměstnanců, kteří ovládají cizí jazyk, a budou tak schopni i v době pandemie a home officu umět komunikovat na profesionální úrovni.

Zároveň nám pomohlo, že již několik let investujeme finance a především síly do vývoje technických řešení, bezpečnosti dat a vycizelování online služeb. A ty se nám teď najednou vracejí.

Poptávka po online výuce nám dynamicky rostla již řadu let, takže kompletní přechod do online prostoru pro nás ani pro klienty nebyl žádný problém. Někteří dokonce u online formy výuky zůstali i přes loňské léto, kdy byla epidemická situace příznivější a bylo možné se učit i prezenčně.

U veřejnosti pak vedle online výuky uspěla i verze po telefonu, kterou jsme kvůli aktuálnímu dění nově zavedli.

Zpátky ke kořenům i předkoronavirové poptávce

V dnešní době platí, že gró našeho podnikání tvoří překlady, které se podílejí na tržbách Skřivánka ze dvou třetin. Dnes už u nich ani tak nejde o jejich rychlost – díky strojovým překladům se celý proces znatelně urychlil a lidská síla již ve většině případů spíše jen ladí překlady k dokonalosti.

Právě kvalita je to, v čem jsou dnes největší rozdíly. Ať již jde o výsledné zpracování, či poskytování služeb včetně zaručení bezpečnosti interních dat.

Řada překladatelů a agentur využívá překladové stroje s otevřeným zdrojovým kódem, čímž jejím poskytovatelům dávají celosvětovou licenci k použití, hostování, ukládání a publikování obsahu. Je to, jako byste si střežili tajemství a pak se rozhodli je publikovat veřejně na sociálních sítích. To rozhodně není v souladu s GDPR ani se zájmy společností, které překlady zadávají.

Právě bezpečnost je jedním ze stavebních pilířů naší dominance nad konkurencí. Firmy po celém světě vyžadují čím dál více ochranu svých dat a ve chvíli, kdy přijde tento trend do České republiky, budeme na rozdíl od většiny trhu připraveni.

Ani sebelepší nabídka ovšem nemusí znamenat výhru. Po prvních měsících koronakrize, kdy začala klesat nejen poptávka po tlumočení z důvodu rušení všech akcí, ale právě i po pro nás klíčových překladech, jsem se začal obávat, jak moc se krize dotkne naší firmy.

Naštěstí se však ukázalo, že není všem dnům konec.

Majitel jazykové školy Skřivánek Pavel Skřivánek

Díky aktivitě našeho obchodního týmu a managementu jsme si našli cestu k novým klientům – primárně na zahraničních trzích. A obecně jsme se přizpůsobili proměně cílové skupiny. Úpadek překladů ze segmentu automobilového průmyslu či strojírenství velmi rychle vystřídali klienti z oblasti e-commerce.

Za loňský rok jsme tak skončili jen těsně pod hranicí půlmiliardového obratu, konkrétně na částce 470 milionů, a nemuseli jsme uvažovat o žádné státní pomoci.

Štěstí přeje připraveným

Klíč ale není jen ve flexibilitě. Zní to jako klišé, ale pravdou je, že štěstí přeje připraveným. Za těch více než 26 let na trhu víme, jaké metody nejlépe fungují, jak efektivně pracovat z domova, a těžíme z toho, že investice do technologií, včetně vlastního systému na strojové překlady, máme již za sebou.

To je výhra i do blízké budoucnosti, neboť překladatelství se blíží k bodu zlomu, kde technologie budou nejen otázkou efektivity, ale absolutní nutností.

Předplatné Forbesu Jak přežít podzim

CAT překlady (počítačem podpořené překlady, pozn. redakce) u nás již nyní nacházejí využití zhruba v polovině případů, nejčastěji u technických překladů s přesnou odbornou terminologií. V oblasti tlumočnictví nám pak nové technologie umožňují konsekutivní i simultánní tlumočení na dálku bez ohledu na velikost skupiny.

Velký dík patří také celému vedení v čele s ředitelkou Bronislavou Chudobovou. Díky investicím a takzvanému myšlení na horší časy jsme navzdory původním obavám naopak v situaci, kdy přemýšlíme nad akvizicí konkurence.

I s ohledem na nedávný zisk několika větších zakázek vidím, že se nám otevírají další cesty k posílení naší pozice. Když se proto naskytne zajímavá příležitost, rád se k ní přikloním.

Vzhledem k tomu, že se ve firmě věnuji již jen plánování vizí, musím uznat, že poslední rok byl plný výzev, a jsem rád, že můžu zůstat optimistou.