Chystáte se na zásadní pohovor na pracovní pozici, po které velmi toužíte. Vypracujete zadanou case study, nastudujete si činnost i filozofii firmy, podíváte se, jak o firmě na LinkedIn mluví zaměstnanci, jak si stojí jako zaměstnavatel.

Promyslíte si, v čem vidíte svůj osobní přínos a potenciál, jak byste mohli udělat dojem. Připravíte si, co řeknete o sobě, které pracovní zkušenosti a úspěchy vypíchnete a jak odpovíte na další typické pohovorové otázky. 

Na co se ale nevyplatí zapomenout, jsou vaše otázky. Protože při pohovoru zcela jistě nastane moment, kdy se HR specialista nebo váš budoucí nadřízený zeptají, co by zajímalo vás. A to je chvíle, kdy můžete získat zásadní body.

Chvíle, kdy se máte u pohovoru ptát, vám pomůže získat zásadní body.

Vaším cílem je ukázat, že jste na danou pozici perfektní kandidát s vážným zájmem a zároveň zjistit, zda pro vás daná pozice bude posunem či výzvou a firemní prostředí bude v souladu s vaším pracovním přístupem i hodnotami. 

Jaké otázky při pohovoru položit, abyste zaujali, ukázali, že jste ti praví, nebo třeba i překvapili? Jakými otázkami si ověřit, že je to opravdu pozice pro vás? A jsou otázky, kterým se naopak vyhnout?

Co od kandidáta, který přijde na pohovor, očekává Dagmar Angerová, senior recruiter z pojišťovny Uniqa? „Že bude velmi dobře informovaný. Například u finančního kontrolora se čeká, že si předem nastuduje finanční výkazy firmy, u key account managera se předpokládá, že bude mít nastudované druhy našich produktů včetně jejich názvů, u marketingového specialisty, že bude vědět, koho sponzorujeme, jaké velké marketingové akce máme za sebou.“

Na pohovoru se totiž neřeší jen obecné věci, ale právě tyto detaily. Hlubší znalosti a z toho vyplývající detailní dotaz se očekává i u otázek samotného kandidáta. Podle Angerové ovšem nejsou výjimkou ani kandidáti, kteří na otázku „Jaké máte dotazy k pozici?“ odpovědí, že žádné. 

Důležitá je připravenost. Musíte z dostupných zdrojů přesně vědět, co vaše firma dělá. Zejména v oblasti, na kterou se hlásíte.

To, že jen impozantní CV nestačí, potvrzuje i Aneta Müllerová, HR Business Partner ve Slevomatu. „Očekávám připravenost. Rozhodně by si uchazeč měl projít, co firma dělá, zejména v oblasti, na kterou se hlásí. Kdybych hledala například HR manažera, chtěla bych, aby se podíval na naše kariérní stránky, aby věděl, jaké pozice hledáme, jak pracujeme s HR marketingem, employer brandingem. Stejně tak bych očekávala, že pokud je zadaná case study, kandidát jí věnuje nějaký čas a s úvahami půjde do hloubky, zjistí si dostupná data, která k vypracování potřebuje.“

Máte pocit, že nesmíte připustit, že na něco nemáte dost zkušeností? Aneta Müllerová naopak takovou upřímnost vítá, a když dokáže kandidát poukázat i na nějaké svoje „nedokonalosti“, vnímá to jako body plus.

O co se během pohovoru zajímat?

  • O specifika vaší pozice. Ptejte se, jak by měl vypadat ideální člověk na dané pozici, jaké projekty bude mít na starosti, jaké cíle by měl (s)plnit a jak jsou měřitelné, co zvládnout během zkušební doby/během prvního roku. Jak se pozná na mé pozici úspěch? S jakými výzvami se potkal můj předchůdce? Nebojte se být přímí – zdám se vám být na pozici vhodným kandidátem, případně máte nějaké pochybnosti?

Nebojte se být přímí a zeptejte se, zda jste na pozici ten vhodný kandidát.

Aneta Müllerová dodává, že u vyšších pozic se jí líbí, když se kandidát ptá na vizi, jaká jsou od něj očekávání jakožto od nového kolegy, jestli je nějaký konkrétní cíl, který víme, že má doručit.

Gabriela Lesňáková, expert vzdělávání, rozvoje a kultury v Uniqa, doplňuje, že kandidát rozhodně zaujme otázkou, jaké silné stránky a talenty očekáváte od uchazeče na danou pozici. Můžete si také zeptat, jak poznáte, že jste na dané pozici uspěl/a během zkušební doby a v následujícím roce.

  • O tým, jehož budete součástí. Zajímejte se o složení týmu, jeho dynamiku, míru kooperace i hierarchii. Ptejte se, jaké zkušenosti a dovednosti nyní v týmu chybějí a s jakými výzvami se má v dohledné době vypořádat.
  • O svého nadřízeného. Ať už je váš potenciální nový šéf přítomný během pohovoru, nebo ne, určitě není od věci zeptat se na jeho zkušenosti, přístup, způsob motivování a zkušenosti. Otázkou „co máte na své práci nejraději?“ zjistíte mnohé.
  • O firmu a její kulturu. Pracovní prostředí a firemní hodnoty jsou zásadní, a i když nic nenahradí osobní zkušenost, určitě se můžete během pohovoru leccos dozvědět. Ptejte se, jak se firma změnila od svého založení, kam směřuje a jaké má cíle. Říkáte si, že se asi během pohovoru nedozvíte, že ve firmě nepanuje přátelská atmosféra… Ale zkuste se zeptat, co nové zaměstnance nejčastěji během zkušební doby překvapí a co by vaši budoucí zaměstnavatelé novému uchazeči doporučili, aby lépe zapadl a usnadnil si začátek.

Gabriela Lesňáková doporučuje zeptat se, jak se hodnoty firmy propisují do kultury a chování zaměstnanců. Aneta Müllerová je vždy ráda, když se kandidát zajímá o to, jaká je firma uvnitř, jaká je tam atmosféra, jak co funguje, jaká je hierarchie. 

  • O možnosti rozvoje, kariérní postupy či možnosti do budoucna. Je jasné, že ptát se na pohovoru, kam můžete z dané pozice stoupat, není asi žádoucí, ale rozhodně se zajímejte, jak firma své zaměstnance podporuje v růstu, kam se posouvají lidé z vaší pozice, jaké vzdělání si je možné doplnit a jaké kurzy nebo workshopy v rámci firemného vzdělávání absolvovat. Dáte najevo proaktivitu a touhu pracovat na sobě, zároveň zjistíte, zda zaměstnavatel podporuje rozvoj lidí. 

Čemu se naopak vyvarovat? Otázky ohledně platu a benefitů byste měli mít na konci přijímacího řízení zodpovězené, ale nesnažte se je položit příliš brzy. Naopak dejte zaměstnavateli prostor, aby vás poznal a aby si vás oblíbil a pak až začněte vyjednávat. 

A na závěr jeden osvědčený trik podle psychologů. Pokládejte otázky personalizovaně, neptejte se tedy, jak vypadá běžný den na této pozici, ale na to jak by vypadal váš typický den na této pozici. Protože právě vás si budou na dané pozici vizualizovat a to přinese konkurenční výhodu.